LEGAL

Mauverien este un brand al companiei SC Claudia Marian Studio SRL. 

 

Companie: Claudia Marian Studio

Forma legală: Societate cu răspundere limitată

Număr de înregistrare: J36/315/2019 

Cod Unic de înregistrare: RO41002653 

Sediu: Str. Mica, Nr.1, Camera 1, Bl.M1, Sc.B, et.2, Ap.7,

Jud. Tulcea, 820081 Tulcea, Romania

Telefon: +40 753 915 120 

Persoană de contact: Claudia Marian

 

Compania a implementat planul de afaceri: „Înființare studio de Art & Design”, contract de subvenție nr.20 din
20.05.2019, beneficiind de un ajutor de minimis de 169.423 lei (38.000 euro), finanțat din Fondul Social European,
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea
întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, în cadrul proiectului „Susținerea dezvoltării antreprenoriale
ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea
de afaceri nonagricole în mediul urban – Start-up Sud- Est”, ID 106773.